Aanvraag werkvergunning

Beste bezoeker,

Welkom op het aanvraagportaal werkvergunningen.

Voordat u de werkvergunning kunt aanvragen dient u kennis te hebben genomen van de “procedure en doorlooptijden aanvraag werkvergunning” die u via de deze link kunt vinden.

Bij het indienen van de aanvraag is het belangrijk dat de startdatum van de werkzaamheden correspondeert met de doorlooptijden in de bovengenoemde procedure. Aanvragen die hier niet aan voldoen worden niet in behandeling genomen.

Bij calamiteiten die de operatie raken en waarbij het noodzakelijk is dat acties eerder worden uitgevoerd dan de gestelde doorlooptijden kunt u contact opnemen met de Technische Dienst via telefoon: 010-4463400 tussen 08.00 en 15.00 uur. Ook voor overige vragen is genoemd telefoonnummer te bereiken.

Mailen kan ook: vergunningen@rtha.com.