Aanvraag werkvergunning

De werkvergunning dient minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden aangevraagd te worden. Hieronder kunt u een aanvraag indienen voor uw werkvergunning.

Indien u gaat werken op ‘airside’ dan dient u kennis te hebben genomen van het zakboek ‘Veiligheid’. Bij de technische dienst van Rotterdam The Hague Airport kunt u ook een papieren exemplaar verkrijgen.

Adres van de technische dienst is: Rotterdam Airportplein 8. Telefoon 010-4463400.