Procedure en doorlooptijden aanvraag werkvergunning Rotterdam The Hague Airport

Op het terrein van RTHA dient men bij werkzaamheden een werkvergunning aan te vragen indien de volgende werkzaamheden van toepassing zijn:

 • Werken op hoogte (hijskranen, heiwerkzaamheden, e.d.)
 • Heetwerkzaamheden (lassen, slijpen, openvuur e.d.)
 • Graafwerkzaamheden
 • Werken op airside (indien men niet in het bezit is van een RTHA pas)
 • Werken aan brandbestrijding en/of brandbeveiligingsinstallatie(s) (sprinklerinstallatie, gasblusinstallatie, brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie)

Aanvragen van een vergunning kan via www.rtha.com/was

Voor het aanvragen van een werkvergunning voor werkzaamheden op het terrein van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dient u de volgende procedures in acht te nemen:

Algemeen

Bij het aanvragen van een werkvergunning dient u rekening te houden met de volgende zaken:

 • Geef een duidelijke/uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden;
 • Voeg een afbeelding/plattegrond toe van de exacte locatie;
 • Vermeld alle personen, eventueel nummer van RTHA-pas en kentekens van voertuigen die bij de werkzaamheden betrokken zijn.

Graafwerkzaamheden

Bij aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen dient u een tracé uitgifte alsmede kabels en leiding tekeningen aan te vragen via de TD van RTHA (via mail op vergunningen@rtha.com).

Om onze procedure in gang te kunnen zetten verwachten wij een pdf tekening met alle relevante info en in dwg alleen de gewenste tracelijn.

Eisen t.a.v aanleveren tracé in DWG op RD-coordinaten

 • Versie Autocad: 2018 of ouder
 • Draw units:
 • Length: Decimal, Precision 0,00
 • Angle: Decimal Degrees, Precision 0,00
 • Insertion Scale: Millimeters
 • Alleen de laag met de gewenste kabels en/of leiden; geen extra lagen, geen teksten en/of onderhoeken en geen topografie.

Tevens dient u een ontheffing graafverbod aan te vragen via www.rtha.com/was

 • Deze procedure duurt 20 werkdagen;
 • Bij graafwerkzaamheden, niet zijnde het aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen, duurt de procedure 10 werkdagen;
 • Te allen tijde dient er bij machinaal graven een KLIC melding gedaan te worden bij het Kadaster, omdat RTHA een veiligheidsgebied betreft zult u de KLIC-levering via RTHA ontvangen;
 • Bij wegafzetting en verkeershinder dient u gelijktijdig met de bovengenoemde benodigde aanvragen een TVM plan aan te vragen. In combinatie met een tracé aanvraag duurt de procedure 20 werkdagen. Indien een verkeersregelaar benodigd is duurt de procedure 30 werkdagen.

Hei- en/of hijswerkzaamheden

Bij hei- en/of hijswerkzaamheden dient de te gebruiken kraan op diverse fronten getoetst te worden. Voor deze toetsing dient u op voorhand de volgende gegevens aan te leveren via mail op vergunningen@rtha.com:

 • Een beschrijving van de voorgenomen (bouw) werkzaamheden en/of op te richten tijdelijke objecten incl. de te hijsen last;
 • Een opgave van aard en hoogte van de te gebruiken werk- en voertuigen inclusief tekeningen met maatvoering;
 • Bij inzet van een torenkraan ook vermelding van hulpkraan of werktuig voor opbouw;
 • indien op een luchthaven, een overzichtstekening waarop de locaties van de bouwwerkzaamheden, bouwwerken of andere opstallen zijn aangegeven in relatie tot banen, rijbanen of platformen;
 • Vermelding van x-y coördinaten (Rijksdriehoek en/of WGS 84) van de positie(s) van werkgebied;
 • Maximale werkhoogte van de in te zetten werktuigen;
 • De geplande duur van de inzet (periode en werktijden);
 • De strijkmogelijkheden en strijktijden van de in te zetten kranen;
 • Indien voorhanden een twee of driedimensionaal bestand waarbij voorkeur voor driedimensionaal (bijv. Autocad).

Genoemde procedure duurt 25 werkdagen na het aanleveren van gevraagde bovenstaande gegevens.

Werken aan brandbestrijding- en/of brandbeveiligingsinstallatie(s)

Voor werkzaamheden aan de brandbestrijding en/of brandbeveiligingsinstallatie(s) duurt de procedure 10 werkdagen.

Overige werkzaamheden

Voor overige niet in dit document genoemde werkzaamheden geldt een procedure van maximaal 10 werkdagen.

Bij vragen kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 uur contact opnemen met het bedrijfsbureau van Rotterdam The Hague Airport, telefoonnummer: 010-4463400.

Ophalen werkvergunningen

Werkvergunningen kunnen alleen afgehaald worden bij het Frontoffice van de Technische Dienst op werkdagen tussen 10.00 en 12.00, en na telefonische afspraak (via 010-4463400 tussen 07.00 en 15.00).